Thursday, 14 October 2010

Artikelbeheersystemen: Mendeley en Papers

Op scheikundejongens.nl is een goed verhaal te lezen over twee programma's die gebruikt kunnen worden voor het beheren van die alsmaar groeiende berg artikelen. Dit geldt uiteraard niet zo zeer voor de eerstejaarsstudenten, maar artikelen spelen in de loop van een scheiko-carrière natuurlijk een steeds belangrijkere rol. Onder het motto 'do what you do best, and link the rest', verwijs ik jullie graag door naar dit uitstekende stukje internet.

No comments:

Post a Comment