Thursday, 2 December 2010

De Chemische iPad, het verhaal tot nu toe.

Het volgende is wederom een 'repost' van het devices in het onderwijs project:

Het is alweer ruim twee maanden geleden dat we iPads aan de eerstejaarsstudenten Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen uitgeleend hebben. Uiteraard blijft scheikunde practicum onderwijs voor een groot deel gewoon 'handen uit de mouwen' labwerk, maar de iPad blijkt daarbij toch een handig ondersteunend apparaat. Naar aanleiding van de ervaringen tot nu toe, en ook een enquête onder studenten, kunnen we een aantal dingen opmerken.

Ten eerste kunnen we in ieder geval de blijde constatering maken dat vrijwel alle studenten aangeven hun iPad elke dag bij zich te hebben. Dit klinkt wellicht logisch, maar is toch een goede indicatie dat het apparaat geapprecieerd wordt, maar ook geïntegreerd is in het dagelijks leven van de student. Verder wordt de ipad gemiddeld tot vaak gebruikt, zowel thuis als op de universiteit (maar ook onderweg). Een interessante observatie is dat toch aardig veel studenten van te voren niet wisten dat ze een iPad zouden mogen gebruiken tijdens hun studie. Ze waren wel over het algemeen behoorlijk positief over het idee toen ze het eenmaal hoorden!

De iPads worden, zoals wel verwacht, vooral veel gebruikt voor e-mail en internet (waarbij vooral de Blackboard website een bekende is natuurlijk). Ik heb ook al een docente horen zeggen dat er door deze groep studenten meer gemaild lijkt te worden dan de vorige jaren, waarin waarschijnlijk de iPad ook een handje helpt. Verder wordt veel gebruik gemaakt van de online studiemateriaal zoals studiehandleidingen en slides, welke over het algemeen via BlackBoard gevonden worden. Verder zullen we niet ontkennen dat veel studenten ook fan zijn van spelletjes spelen op de iPad, en deze lijken net wat populairder dan andere applicaties. Over het algemeen genomen lijkt de iPad toch echt vooral een apparaat voor internet, e-mail en het bekijken van documenten, iets waar ik hem persoonlijk ook verreweg het meeste voor gebruik.

De studenten hebben redelijk positief gereageerd wat betreft de inzet van de iPads tijdens practica, en zijn positief over de inzet van de instructievideo’s die tot nu toe gemaakt zijn. We denken echter dat de meerwaarde van de instructievideo’s, wat betreft het verlichten van de onderwijslast van de practicumbegeleiders, vooral tot zijn recht zal komen in toekomstige practica. Pas dan komen namelijk de wat ingewikkeldere opstellingen aan bod, waarvoor ook al een aantal video’s zijn gemaakt. Waarschijnlijk zal er bij volgende practica, wanneer er wat meer voorbereidingstijd mogelijk is (nu kwamen de iPads nogal kort voor de aanvang van de practica aan), meer gebruik gemaakt worden van de combinatie iPad & instructievideo's. In ieder geval geven de studenten sterk aan dit soort dingen in de toekomst vaker te willen zien (evenals de inzet van weblectures en het gebruik van de iPads voor het 'live toetsen' tijdens colleges).

Iets waar in het practicumonderwijs nog echt aan gewerkt moet worden, is een allesomvattend digtaal labjournaal wat werkt op de iPad. Dit heeft voor een deel natuurlijk te maken met het feit dat de iPad toch nog een erg nieuw apparaat is, waarvoor veel dingen nog niet erg ver zijn uitontwikkeld. Maar dat is de prijs die je betaalt om proefkonijn te spelen! Ook moeten we beseffen dat een hoop toepassingen nog gebruikt en ontdekt zullen worden, en mede doordat we ondertussen ook een aantal docenten van iPads hebben voorzien, denken we dat deze meer en meer aan de slag zullen gaan met digitale leermiddelen en de iPads!

1 comment:

  1. Mooie website, neem eens een kijkje op mijn website over de ipad. Klik hier om er naartoe te gaan.

    ReplyDelete